Posts tagged AV-IT

Growth and Standards at Delft University of Technology

This interview about AV growth and standards is to be found at AVIXA (https://www.avixa.org/insight/Articles/Details/growth-and-standards-at-delft-university).

AVIXA is the Audiovisual and Integrated Experience Association, producer of InfoComm trade shows around the world, co-owner of Integrated Systems Europe, and the international trade association representing the audiovisual industry. Established in 1939, AVIXA has more than 5,400 members, including manufacturers, systems integrators, dealers and distributors, consultants, programmers, rental and staging companies, technology managers, IT professionals, content producers, and multimedia professionals from more than 80 countries. AVIXA members create integrated AV experiences that deliver outcomes. AVIXA is a hub for professional collaboration, information, and community, and the leading resource for AV standards, certification, training, market intelligence and thought leadership.

 

Advanced Teaching with Virtual Chalk and Four Parallel Video Signals

At Delft University of Technology a pilot scheme has been launched in April 2012 to introduce more advanced technological tools for teaching mathematics and other technical-scientific subjects. A virtual chalkboard was integrated with an Audio-Visual Information Technology (AV-IT) facility to present four video signals simultaneously. These video signals are for example PowerPoint, virtual chalkboard instances, PDF documents, Internet Explorer or video clips. Students watch all video signals at once to get a comprehensive overview of the method being taught.

FourQuadrantsStill   FourQuadrantsPractice

In spring 2013 I have presented the paper “Advanced Teaching with Four Parallel Video Signals” at the 7th International Technology, Education and Development Conference in Valencia in Spain. It was based on early experiences.
Meanwhile a total of eight evaluation periods have been taken place. Hence I have been revising and expanding the paper, which describes the collected results of 457 completed questionnaires and 238 students’ comments.

Both lecturers and students are enthusiastic and prefer the SMARTboard with four quadrants over the old-fashioned chalkboard. Such encourages us to provide more lecture halls with a similar system.

Nieuwe krijtschrijfdidactiek voor fundamentele vakken in hoger onderwijs

In het voorjaar van 2012 is een pilotproject gestart aan de TU Delft waarbij een digitaal krijtbord wordt gecombineerd met een geïntegreerde AV-IT installatie. Zo werd het mogelijk om verschillende computerapplicaties en virtueel krijt tegelijkertijd te projecteren op een groot scherm verdeeld in vier kwadranten.

Doceren met SMARTboard en 4 kwadranten

Bij het doceren van technisch-wetenschappelijke vakken in het hoger onderwijs wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van het krijtbord. Onze docenten gebruiken in toenemende mate Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en computerapplicaties bij het geven van hun colleges. Bij het outilleren van collegezalen (nieuw of gerenoveerd) is het van belang dat, gelet op genoemde didactische gegevens, gezocht wordt naar een opstelling waarbij de docent op overzichtelijke wijze parallel gebruik kan maken van een schrijfbord enerzijds en ICT anderzijds.

In het document “Doceren met SMARTboard en vier kwadranten” wordt het pilotproject beschreven en zijn de resultaten van tot nu toe 383 ingevulde enquêteformulieren opgenomen. Tevens zijn 193 door studenten gemaakte opmerkingen verwerkt en opgenomen. Een korte impressie is te zien in video1 en video2.

© 2011 TU Delft