Posts in category Nederlands

Snel en gecontroleerd de tentamenzaal betreden!

Het tentamenbeleid van de TU Delft is herzien. Per 1 januari 2014 kunnen studenten alleen deelnemen aan een tentamen wanneer ze zich hebben aangemeld in OSIRIS, waarvoor een geldige inschrijving aan de TU Delft nodig is. Zij krijgen dan ook alleen toegang tot de tentamenzaal met een papieren aanmeldbewijs of met een virtueel aantoonbaar aanmeldbewijs op hun smartphone.

Het controleren van de aanmeldbewijzen kost echter veel tijd. De zaaldeuren van de tentamenruimte gaan tenslotte pas 15 minuten voor aanvang open, zodat een vlotte toegang bij grotere zalen niet haalbaar is.

wandreader

Om de surveillanten bij te staan, is gezocht naar technologie om dat controleproces te automatiseren. In plaats van het tonen van een aanmeldbewijs is het nu mogelijk om de campuskaart te scannen voor toegang tot de zaal. Klik hier voor een kleine videoimpressie.

In het document “Evaluatie en Adviesrapport Wand- en Handreaders voor Zaaltoegang Registratie Systeem” wordt het pilotproject uitgebreid beschreven.

Nieuwe krijtschrijfdidactiek voor fundamentele vakken in hoger onderwijs

In het voorjaar van 2012 is een pilotproject gestart aan de TU Delft waarbij een digitaal krijtbord wordt gecombineerd met een geïntegreerde AV-IT installatie. Zo werd het mogelijk om verschillende computerapplicaties en virtueel krijt tegelijkertijd te projecteren op een groot scherm verdeeld in vier kwadranten.

Doceren met SMARTboard en 4 kwadranten

Bij het doceren van technisch-wetenschappelijke vakken in het hoger onderwijs wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van het krijtbord. Onze docenten gebruiken in toenemende mate Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en computerapplicaties bij het geven van hun colleges. Bij het outilleren van collegezalen (nieuw of gerenoveerd) is het van belang dat, gelet op genoemde didactische gegevens, gezocht wordt naar een opstelling waarbij de docent op overzichtelijke wijze parallel gebruik kan maken van een schrijfbord enerzijds en ICT anderzijds.

In het document “Doceren met SMARTboard en vier kwadranten” wordt het pilotproject beschreven en zijn de resultaten van tot nu toe 383 ingevulde enquêteformulieren opgenomen. Tevens zijn 193 door studenten gemaakte opmerkingen verwerkt en opgenomen. Een korte impressie is te zien in video1 en video2.

Wat weet u van leesbaarheid in de collegezaal?

Uitgangspunt in de collegezaal is dat informatie gemakkelijk te produceren, te lezen en te volgen moet zijn. Daarbij mag het niet uitmaken of het op een krijtbord of whiteboard geschreven is of dat het elektronisch geschreven en getoond wordt. De leesbaarheid van geschreven en gepresenteerde tekst in een collegezaal is afhankelijk van meerdere factoren, zoals zichtlijnen, kijkafstand, stokhoogte van karakters, kijkhoek, scherm en licht.

Vertikaal gezichtsveld

Horizontaal gezichtsveld

Het document “Leesbaarheid in de Onderwijszaal” beschrijft diverse richtlijnen vanuit ergonomische, didactische en audiovisuele  benadering. Het beoogt een aanvulling te zijn op de gangbare Programma’s van Eisen die worden gehanteerd bij de bestekfase van ver- en nieuwbouw van onderwijszalen. De volgende adviezen worden in dit document beschreven:

  1. Ondermaat van een presentatiescherm bij voorkeur op 140 cm hoogte
  2. Verticale kijkhoek op de voorste rij bij voorkeur 25 graden
  3. Horizontale kijkhoek op de voorste rij bij voorkeur 35 graden
  4. Geschreven of gepresenteerde karaktergrootte bij voorkeur 20 boogminuten
  5. Geschreven karakters bij voorkeur wit op een zwarte achtergrond
  6. Lichtsterkte van projector bij voorkeur 1000 lumen per m2 projectiescherm
  7. Projector bij voorkeur doorzicht, voorkom hot spot of reflectie bij opzichtprojectie
  8. Brightness van LED scherm bij voorkeur groter dan 2000 nits
  9. Pixeldichtheid van elektronisch display bij voorkeur groter dan 30 PPI
© 2011 TU Delft