Posted in 2014

Infographics Higher Education Roadmap

I have read lots of literature for my PhD. Many books and papers delivered pieces for a greater puzzle that have set itself into my mind. Only after restructuring the multiple chapters and sections of my thesis at the time, this puzzle became outlined on paper. Today, I still use parts of it in discussions and presentations, which gives me hold to where we stand within higher education.

I have decided that it has to be shared in the form of an infographics poster on which several timelines are presented. Blue is already realised, red is still to come. As a consequence of all influences for higher education I could only conclude that money has to be earned to survive as university. Such should lead to a structure that is able to exchange knowledge from education projects for hard currency. I think one way to do that is valorising students’ knowledge through collaborative education projects, be it tangible or academic. The instructors for such multidisciplinary projects are themselves bridge-builders. Hence I call them nectors from the Latin nectere meaning to bind, to bond, to link.  Their chairs are combined into a bench. Anyhow, enjoy 🙂

ThumbnailPoster

New Revolving Furniture for Mixed Practices and Interactive Classes

Since the last decade interactive classes and flipped classroom pedagogies came into higher education. These pedagogies prefer convertible settings, i.e. frontal instruction and group work within a single space. Easy change of tables and seats and especially preventing messy arrangements in the classroom were challenges for an industrial design master assignment.

A first prototype was designed in 2010 by master student Timo van de Kreke in cooperation with manufacturer EromesMarko in the Netherlands. Two years later the prototype was converted into a null series with two possible models for further evaluation. Meanwhile several improvements have been made for the 2014 production series. Developments are described in more detail in this paper.

Flexstool Orange 3rd generation Flexstool 3rd generation turning CHE

Readability in Classrooms

It should be compulsory that written and presented information in classrooms and lecture halls is easy to produce by the lecturer and easy to read and follow by students. It may be of no difference for readability that written or presented texts are projected on dry eraser boards, on projection screens or on electronic displays. Readability of written and presented characters in lecture halls and classrooms is dependent on sight lines, reading distance, character heights, viewing angles, displays, screens and lighting.

 

VerticalView

 

Vertical Viewing Field of the Eye

HorizontalView

 

Horizontal Viewing Filed of the Eye

This paper describes guidelines from out of ergonomic, didactic and audio-visual perspectives for an improved readability in lecture halls and classrooms. It ought to be conducive to the building plans used to construct new education spaces or when renovating lecture halls and classrooms.

Readability guidelines:

 1. Presentation screen’s underside preferably about 140 cm above floor level
 2. Vertical viewing angle at the first row preferably about 25 degrees
 3. Horizontal viewing angle at the first row preferably about 35 degrees
 4. Written and presented character height preferably about 20 arc minutes
 5. Written characters preferably presented white on a black background
 6. Projector’s illumination preferably about 1000 lumen per m2 of projection screen
 7. Projector preferably back projection, prevent hot spot or reflection in case of front projection
 8. Brightness of LED display preferably 2000 nits or more
 9. Pixel density of electronic displays preferably larger than 30 PPI

Advanced Teaching with Virtual Chalk and Four Parallel Video Signals

At Delft University of Technology a pilot scheme has been launched in April 2012 to introduce more advanced technological tools for teaching mathematics and other technical-scientific subjects. A virtual chalkboard was integrated with an Audio-Visual Information Technology (AV-IT) facility to present four video signals simultaneously. These video signals are for example PowerPoint, virtual chalkboard instances, PDF documents, Internet Explorer or video clips. Students watch all video signals at once to get a comprehensive overview of the method being taught.

FourQuadrantsStill   FourQuadrantsPractice

In spring 2013 I have presented the paper “Advanced Teaching with Four Parallel Video Signals” at the 7th International Technology, Education and Development Conference in Valencia in Spain. It was based on early experiences.
Meanwhile a total of eight evaluation periods have been taken place. Hence I have been revising and expanding the paper, which describes the collected results of 457 completed questionnaires and 238 students’ comments.

Both lecturers and students are enthusiastic and prefer the SMARTboard with four quadrants over the old-fashioned chalkboard. Such encourages us to provide more lecture halls with a similar system.

Snel en gecontroleerd de tentamenzaal betreden!

Het tentamenbeleid van de TU Delft is herzien. Per 1 januari 2014 kunnen studenten alleen deelnemen aan een tentamen wanneer ze zich hebben aangemeld in OSIRIS, waarvoor een geldige inschrijving aan de TU Delft nodig is. Zij krijgen dan ook alleen toegang tot de tentamenzaal met een papieren aanmeldbewijs of met een virtueel aantoonbaar aanmeldbewijs op hun smartphone.

Het controleren van de aanmeldbewijzen kost echter veel tijd. De zaaldeuren van de tentamenruimte gaan tenslotte pas 15 minuten voor aanvang open, zodat een vlotte toegang bij grotere zalen niet haalbaar is.

wandreader

Om de surveillanten bij te staan, is gezocht naar technologie om dat controleproces te automatiseren. In plaats van het tonen van een aanmeldbewijs is het nu mogelijk om de campuskaart te scannen voor toegang tot de zaal. Klik hier voor een kleine videoimpressie.

In het document “Evaluatie en Adviesrapport Wand- en Handreaders voor Zaaltoegang Registratie Systeem” wordt het pilotproject uitgebreid beschreven.

Nieuwe krijtschrijfdidactiek voor fundamentele vakken in hoger onderwijs

In het voorjaar van 2012 is een pilotproject gestart aan de TU Delft waarbij een digitaal krijtbord wordt gecombineerd met een geĂŻntegreerde AV-IT installatie. Zo werd het mogelijk om verschillende computerapplicaties en virtueel krijt tegelijkertijd te projecteren op een groot scherm verdeeld in vier kwadranten.

Doceren met SMARTboard en 4 kwadranten

Bij het doceren van technisch-wetenschappelijke vakken in het hoger onderwijs wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van het krijtbord. Onze docenten gebruiken in toenemende mate Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en computerapplicaties bij het geven van hun colleges. Bij het outilleren van collegezalen (nieuw of gerenoveerd) is het van belang dat, gelet op genoemde didactische gegevens, gezocht wordt naar een opstelling waarbij de docent op overzichtelijke wijze parallel gebruik kan maken van een schrijfbord enerzijds en ICT anderzijds.

In het document “Doceren met SMARTboard en vier kwadranten” wordt het pilotproject beschreven en zijn de resultaten van tot nu toe 383 ingevulde enquĂŞteformulieren opgenomen. Tevens zijn 193 door studenten gemaakte opmerkingen verwerkt en opgenomen. Een korte impressie is te zien in video1 en video2.

Wat weet u van leesbaarheid in de collegezaal?

Uitgangspunt in de collegezaal is dat informatie gemakkelijk te produceren, te lezen en te volgen moet zijn. Daarbij mag het niet uitmaken of het op een krijtbord of whiteboard geschreven is of dat het elektronisch geschreven en getoond wordt. De leesbaarheid van geschreven en gepresenteerde tekst in een collegezaal is afhankelijk van meerdere factoren, zoals zichtlijnen, kijkafstand, stokhoogte van karakters, kijkhoek, scherm en licht.

Vertikaal gezichtsveld

Horizontaal gezichtsveld

Het document “Leesbaarheid in de Onderwijszaal” beschrijft diverse richtlijnen vanuit ergonomische, didactische en audiovisuele  benadering. Het beoogt een aanvulling te zijn op de gangbare Programma’s van Eisen die worden gehanteerd bij de bestekfase van ver- en nieuwbouw van onderwijszalen. De volgende adviezen worden in dit document beschreven:

 1. Ondermaat van een presentatiescherm bij voorkeur op 140 cm hoogte
 2. Verticale kijkhoek op de voorste rij bij voorkeur 25 graden
 3. Horizontale kijkhoek op de voorste rij bij voorkeur 35 graden
 4. Geschreven of gepresenteerde karaktergrootte bij voorkeur 20 boogminuten
 5. Geschreven karakters bij voorkeur wit op een zwarte achtergrond
 6. Lichtsterkte van projector bij voorkeur 1000 lumen per m2 projectiescherm
 7. Projector bij voorkeur doorzicht, voorkom hot spot of reflectie bij opzichtprojectie
 8. Brightness van LED scherm bij voorkeur groter dan 2000 nits
 9. Pixeldichtheid van elektronisch display bij voorkeur groter dan 30 PPI
© 2011 TU Delft