Snel en gecontroleerd de tentamenzaal betreden!

Het tentamenbeleid van de TU Delft is herzien. Per 1 januari 2014 kunnen studenten alleen deelnemen aan een tentamen wanneer ze zich hebben aangemeld in OSIRIS, waarvoor een geldige inschrijving aan de TU Delft nodig is. Zij krijgen dan ook alleen toegang tot de tentamenzaal met een papieren aanmeldbewijs of met een virtueel aantoonbaar aanmeldbewijs op hun smartphone.

Het controleren van de aanmeldbewijzen kost echter veel tijd. De zaaldeuren van de tentamenruimte gaan tenslotte pas 15 minuten voor aanvang open, zodat een vlotte toegang bij grotere zalen niet haalbaar is.

wandreader

Om de surveillanten bij te staan, is gezocht naar technologie om dat controleproces te automatiseren. In plaats van het tonen van een aanmeldbewijs is het nu mogelijk om de campuskaart te scannen voor toegang tot de zaal. Klik hier voor een kleine videoimpressie.

In het document “Evaluatie en Adviesrapport Wand- en Handreaders voor Zaaltoegang Registratie Systeem” wordt het pilotproject uitgebreid beschreven.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2011 TU Delft