Posted in March 2014

Nieuwe krijtschrijfdidactiek voor fundamentele vakken in hoger onderwijs

In het voorjaar van 2012 is een pilotproject gestart aan de TU Delft waarbij een digitaal krijtbord wordt gecombineerd met een geïntegreerde AV-IT installatie. Zo werd het mogelijk om verschillende computerapplicaties en virtueel krijt tegelijkertijd te projecteren op een groot scherm verdeeld in vier kwadranten.

Doceren met SMARTboard en 4 kwadranten

Bij het doceren van technisch-wetenschappelijke vakken in het hoger onderwijs wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van het krijtbord. Onze docenten gebruiken in toenemende mate Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en computerapplicaties bij het geven van hun colleges. Bij het outilleren van collegezalen (nieuw of gerenoveerd) is het van belang dat, gelet op genoemde didactische gegevens, gezocht wordt naar een opstelling waarbij de docent op overzichtelijke wijze parallel gebruik kan maken van een schrijfbord enerzijds en ICT anderzijds.

In het document “Doceren met SMARTboard en vier kwadranten” wordt het pilotproject beschreven en zijn de resultaten van tot nu toe 383 ingevulde enquêteformulieren opgenomen. Tevens zijn 193 door studenten gemaakte opmerkingen verwerkt en opgenomen. Een korte impressie is te zien in video1 en video2.

© 2011 TU Delft